אורי-צבי גרינברג

אורי-צבי גרינברג

סיעות

  • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

    תנועת החרות

ועדות

  • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

    ועדת החינוך והתרבות

    חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים