אהרן יעקב גרינברג

אהרן יעקב גרינברג

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 02/04/1963

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  החזית הדתית המאוחדת

ועדות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 02/04/1963

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים