משה גפני

משה גפני

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-24 מ-15/08/2022 עד 15/11/2022

  דגל התורה

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/08/2022

  יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה

 • הכנסת ה-23 מ-28/12/2020 עד 06/04/2021

  דגל התורה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 28/12/2020

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

 • הכנסת ה-22 מ-30/12/2019 עד 16/03/2020

  דגל התורה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 30/12/2019

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  דגל התורה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 10/07/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-20 מ-09/01/2019 עד 30/04/2019

  דגל התורה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 09/01/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה והשבת, אגודת ישראל - דגל התורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

 • הכנסת ה-17 מ-18/12/2008 עד 24/02/2009

  דגל התורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 18/12/2008

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל-דגל התורה

 • הכנסת ה-16 מ-12/01/2005 עד 17/04/2006

  דגל התורה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 12/01/2005

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/10/1998

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-13 מ-08/04/1996 עד 17/06/1996

  דגל התורה

 • הכנסת ה-13 מ-28/06/1994 עד 08/04/1996

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  דגל התורה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  הוועדה למיזמים ציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023 עד 30/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-07/12/2022

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/02/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/02/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/12/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לבחינת תיקוני חקיקה לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-25/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/10/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-10/12/2019 עד 16/03/2020

  הוועדה המשותפת לוועדה המסדרת ולוועדה הזמנית לענייני כספים בנושא תקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-04/11/2019 עד 16/03/2020

  הועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון (זמנית)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-05/08/2019 עד 03/10/2019

  ועדת המשנה לענייני שירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-30/06/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 06/05/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-02/01/2018 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לדיון בהצעת החוק לצמצום השימוש במזומן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-18/12/2017 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לפי חוק נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-26/07/2017 עד 30/04/2019

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-11/01/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-16/11/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיפים 30-41 (עקרונות לקביעת תקציב הביטחון) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב בשנות 2017 ו-2018)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/11/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיף 57 (תקציב הגופים הביטחוניים) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ובהצעת חוק משק המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-15/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-06/07/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הכנסת לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-28/07/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/05/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי-אזרחי

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-03/02/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט, לוועדת הפנים ולוועדת המדע לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-07/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-06/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-09/04/2013 עד 31/03/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-19/03/2013 עד 31/03/2015

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 13/02/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-25/10/2010 עד 25/10/2010

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/10/2009 עד 26/10/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-08/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לעניין תקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/03/2009 עד 06/04/2009

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת לוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטתם בישראל של יוצאי אתיופיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/02/2008 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא העסקת עובדים ערבים בשירות הציבורי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק העיריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-07/12/2005 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה המייעצת לטיפול בעגונות ובמסורבות גט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-08/03/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת החינוך לדיון בהלס"י פרויקט יניב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 02/08/2004

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-16/10/2002 עד 17/02/2003

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-16/04/2001 עד 17/02/2003

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 28/05/2002

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 16/04/2001

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 26/10/1998

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 26/10/1998

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 26/10/1998

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 26/10/1998

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-26/12/1994 עד 17/06/1996

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-04/07/1994 עד 17/06/1996

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-04/07/1994 עד 17/06/1996

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 02/06/1992

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 18/06/1991

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-23/07/1990 עד 13/07/1992

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 23/01/2023

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 17/04/2006

  דגל התורה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-21/11/2022

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 16/06/2021

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-23 מ-21/10/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-22 מ-04/11/2019 עד 16/03/2020

  הועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון (זמנית)

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-21 מ-30/06/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לנושא תקציב הביטחון

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-20 מ-11/01/2017 עד 30/04/2019

  ועדת המשנה לדיון בפרק י' (תשתיות להולכה ולאחסון של נפט), בצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018)

 • הכנסת ה-20 מ-08/11/2016 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הכספים לדיון בפרק ה', סעיף 57 (תקציב הגופים הביטחוניים) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ובהצעת חוק משק המדינה

 • הכנסת ה-20 מ-07/09/2015 עד 30/04/2019

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בסעיפים 31 ו-32 בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016)

 • הכנסת ה-20 מ-01/06/2015 עד 30/04/2019

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-19 מ-28/07/2014 עד 31/03/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת המדע ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

 • הכנסת ה-19 מ-07/05/2013 עד 31/03/2015

  ועדת המדע והטכנולוגיה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 10/04/2013

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-18 מ-25/10/2010 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 05/02/2013

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

 • הכנסת ה-18 מ-26/10/2009 עד 05/02/2013

  ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות

 • הכנסת ה-18 מ-05/05/2009 עד 05/02/2013

  ועדת הכספים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא אתר הרשב"י במירון

 • הכנסת ה-15 מ-02/05/2000 עד 17/02/2003

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים