משה גפני

משה גפני

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 30/04/2019

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 17/04/2006

  דגל התורה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/10/1998

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-13 מ-28/06/1994 עד 17/06/1996

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  דגל התורה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-23/07/1990 עד 13/07/1992

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 17/04/2006

  דגל התורה

קוד המקור של הנתונים