פסח גרופר

פסח גרופר

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-03/03/1992 עד 13/07/1992

  מפלגה ליברלית חדשה

 • הכנסת ה-12 מ-15/03/1990 עד 03/03/1992

  מפלגה לקידום הרעיון הציוני

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 15/03/1990

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 13/09/1984

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/08/1984

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-05/07/1983 עד 10/10/1983

  סגן שר

 • הכנסת ה-10 מ-11/08/1981 עד 19/06/1983

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים