אריה גמליאל

אריה גמליאל

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  ש"ס

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  ש"ס

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-26/06/2001 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/11/2000 עד 11/07/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-16/11/1999 עד 14/11/2000

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-07/11/1994 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-03/11/1993 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-29/07/1992 עד 17/06/1996

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-13/09/1998 עד 06/07/1999

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-25/02/1998 עד 13/09/1998

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-24/08/1997 עד 20/01/1998

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/08/1997 עד 22/08/1997

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/08/1996 עד 12/08/1997

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-29/07/1992 עד 09/09/1993

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים