אריה גמליאל

אריה גמליאל

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 06/07/1999

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-19/10/1998 עד 07/06/1999

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-25/02/1998 עד 13/09/1998

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-09/09/1997 עד 20/01/1998

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/08/1997 עד 24/08/1997

  סגן שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/08/1996 עד 12/08/1997

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-29/07/1992 עד 09/09/1993

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים