יעקב גיל (ליפשיץ)

יעקב גיל (ליפשיץ)

סיעות

  • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

    הציונים הכלליים

ועדות

  • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

    השירותים הציבוריים

    חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים