יעקב גיל (גילה)

יעקב גיל (גילה)

סיעות

 • הכנסת ה-11 מ-15/03/1988 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-22/03/1988 עד 09/12/1988

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/03/1988 עד 19/11/1988

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים