יצחק גולן (גולדשטיין)

יצחק גולן (גולדשטיין)

סיעות

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 13/06/1977

  ליברלים עצמאיים

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  ליברלים עצמאיים

 • הכנסת ה-6 מ-11/01/1966 עד 17/11/1969

  ליברלים עצמאיים

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגה ליברלית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגה פרוגרסיבית

קוד המקור של הנתונים