מיכה גולדמן

מיכה גולדמן

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענין לקחי אסון גשר המכביה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-14/01/1998 עד 29/07/1998

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 15/07/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-18/11/1992 עד 17/02/1993

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-09/09/1992 עד 10/11/1993

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 05/08/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/02/1992 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-07/11/1990 עד 22/01/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-29/10/1990 עד 08/06/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-25/07/1989 עד 13/07/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 16/10/1990

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 22/11/1995

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענין לקחי אסון גשר המכביה

 • הכנסת ה-14 מ-27/07/1998 עד 07/06/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים