תמר גוז`נסקי

תמר גוז`נסקי

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  חד''ש

 • הכנסת ה-14 מ-08/03/1999 עד 07/06/1999

  חד"ש

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 08/03/1999

  חד"ש-בל"ד

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  חד"ש

 • הכנסת ה-12 מ-04/07/1990 עד 13/07/1992

  חד"ש

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 17/02/2003

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/12/1996 עד 11/02/1997

  המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-11/07/1990 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-11/07/1990 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים