מיכאל בר-זוהר (יולוזרי)

מיכאל בר-זוהר (יולוזרי)

סיעות

  • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

    מערך

  • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

    מערך

קוד המקור של הנתונים