מיכאל בר-זוהר (יולוזרי)

מיכאל בר-זוהר (יולוזרי)

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 08/06/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 07/06/1989

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

קוד המקור של הנתונים