אפרת רייטן מרום

אפרת רייטן מרום

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  העבודה

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-03/05/2023

  הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-02/04/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון - הגדרת איום), התשפ"ג-2023 (פ/2156/25)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים),

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/03/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/03/2023

  הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  הוועדה לביטחון לאומי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-09/05/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת העבודה והרווחה בהתאם לסעיף 10(א)(5)(ג) לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/06/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-16/01/2023

  העבודה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת העבודה והרווחה

קוד המקור של הנתונים