אמילי חיה מואטי

אמילי חיה מואטי

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-03/01/2022 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לשימור המורשת ותרבות העליה מקום המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-21/12/2021 עד 13/03/2022

  ועדת המשנה לחוק חינוך ממלכתי דתי

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-21/12/2021 עד 13/03/2022

  ועדת המשנה למבנה ההשכלה הגבוהה והמחקר ותקציבם

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-08/11/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לתקציבי הספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לפעילות משרד הביטחון ויחידותיו

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למדיניות ואסטרטגיה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לענייני איו"ש ומרחב התפר

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-02/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/06/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-03/05/2021 עד 14/06/2021

  הוועדה המסדרת

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-03/01/2022 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לשימור המורשת ותרבות העליה מקום המדינה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

קוד המקור של הנתונים