ניר אורבך

ניר אורבך

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-15/08/2022 עד 15/11/2022

  ימינה

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/08/2022

  ימינה בראשות נפתלי בנט

ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-14/12/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לבחינת תיקוני חקיקה לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-04/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לענייני איו"ש ומרחב התפר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-02/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-12/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/06/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/06/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/08/2022

  ימינה בראשות נפתלי בנט

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-04/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת

 • הכנסת ה-24 מ-13/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכנסת

קוד המקור של הנתונים