רון כץ

רון כץ

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  יש עתיד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  יש עתיד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיקוח על משק המים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיתוח סחר בינלאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לתחרות ושירות ללקוח במערכת הבנקאית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-28/02/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-27/01/2023

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-23/01/2023

  ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-08/01/2023

  הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2022 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לבחינת שוק השכירות למגורים בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-01/06/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת הכלכלה ווועדת הכספים לדיון בהצעת חוק התחרות בענף המזון (תיקון - הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה), התשפ"ב-2022 (פ3323/24)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-08/02/2022 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לבחינת כשלים בצרכנות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-25/01/2022 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לקידום ההיי-טק בישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-20/12/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-04/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-04/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לפעילות משרד הביטחון ויחידותיו

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-02/08/2021 עד 11/08/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/06/2021 עד 26/07/2021

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/06/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-11/05/2021 עד 14/06/2021

  ועדת המשנה לכח אדם ונכי צה"ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-03/05/2021 עד 14/06/2021

  ועדת המשנה להגנת העורף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 13/07/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לתחרות ושירות ללקוח במערכת הבנקאית

 • הכנסת ה-24 מ-25/01/2022 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לקידום ההיי-טק בישראל

קוד המקור של הנתונים