משה טור פז

משה טור פז

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת יש עתיד

 • הכנסת ה-24 מ-09/07/2021 עד 15/11/2022

  יש עתיד

 • הכנסת ה-23 מ-05/01/2021 עד 06/04/2021

  יש עתיד - תל"ם

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-05/06/2023 עד 31/03/2024

  ועדת המשנה לתוכניות הלימודים במזרח ירושלים והפיקוח עליהן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/03/2023

  הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למוכנות ובט"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-11/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-08/02/2022 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-24/01/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-21/12/2021 עד 13/03/2022

  ועדת המשנה לחוק חינוך ממלכתי דתי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-01/12/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לשיבוץ מורים ערבים בבתי הספר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לענייני עורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה למוכנות וביטחון שוטף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לפעילות משרד הביטחון ויחידותיו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-11/08/2021 עד 15/11/2022

  ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-13/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-21/12/2021 עד 13/03/2022

  ועדת המשנה לחוק חינוך ממלכתי דתי

קוד המקור של הנתונים