ולדימיר בליאק

ולדימיר בליאק

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  יש עתיד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  יש עתיד

 • הכנסת ה-23 מ-05/01/2021 עד 06/04/2021

  יש עתיד - תל"ם

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/03/2023

  הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023 עד 20/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-01/06/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת הכלכלה ווועדת הכספים לדיון בהצעת חוק התחרות בענף המזון (תיקון - הפיכת הוראת שעה להוראה קבועה), התשפ"ב-2022 (פ3323/24)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-29/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לבחינת תיקוני חקיקה לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-11/08/2021 עד 15/11/2022

  ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/06/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-25/01/2021 עד 06/04/2021

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-29/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לבחינת תיקוני חקיקה לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

קוד המקור של הנתונים