ניסים ואטורי

ניסים ואטורי

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  הליכוד

 • הכנסת ה-23 מ-11/12/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של וועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני עורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לעניין פינוי מוקשים ונפלים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-31/01/2023 עד 20/02/2023

  הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023

  הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 03/05/2023

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 09/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022 עד 04/01/2023

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/01/2021 עד 06/04/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/01/2021 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/01/2021 עד 06/04/2021

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לעניין פינוי מוקשים ונפלים

קוד המקור של הנתונים