יוסף טייב

יוסף טייב

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 • הכנסת ה-24 מ-25/01/2022 עד 15/11/2022

  ש"ס

 • הכנסת ה-24 מ-08/04/2021 עד 13/06/2021

  ש"ס

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023 עד 08/02/2023

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 08/02/2023

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-07/12/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בהצעת חוק קליטת חיילים משוחררים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה להשכלה הגבוהה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לחינוך דתי , התחדשות וזהות יהודית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

קוד המקור של הנתונים