אליהו ברוכי

אליהו ברוכי

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-24 מ-08/04/2021 עד 13/06/2021

  יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל דגל התורה

 • הכנסת ה-23 מ-28/12/2020 עד 06/04/2021

  דגל התורה

 • הכנסת ה-23 מ-14/10/2020 עד 28/12/2020

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

 • הכנסת ה-23 מ-24/06/2020 עד 15/09/2020

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-05/06/2023 עד 31/03/2024

  ועדת המשנה לתוכניות הלימודים במזרח ירושלים והפיקוח עליהן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיקוח על משק המים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לצמצום רגולציה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיתוח סחר בינלאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לתחרות ושירות ללקוח במערכת הבנקאית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/02/2023

  ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-30/01/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-30/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-19/10/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-19/10/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-19/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-08/07/2020 עד 15/09/2020

  הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 15/09/2020

  הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 15/09/2020

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים