אוריאל בוסו

אוריאל בוסו

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  ש"ס

 • הכנסת ה-23 מ-21/06/2020 עד 06/04/2021

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למוכנות ובט"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 08/02/2023

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 07/02/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-11/05/2021 עד 14/06/2021

  ועדת המשנה לכח אדם ונכי צה"ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-03/05/2021 עד 14/06/2021

  ועדת המשנה למוכנות וביטחון שוטף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 13/07/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/10/2020 עד 22/10/2020

  ועדת האתיקה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-24/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לענייני הנגב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה למוכנות וביטחון שוטף

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/07/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת הבריאות

קוד המקור של הנתונים