ווליד טאהא

ווליד טאהא

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  רע"ם

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הרשימה הערבית המאוחדת

 • הכנסת ה-23 מ-28/01/2021 עד 06/04/2021

  רע"מ – רשימת האיחוד הערבי

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 28/01/2021

  הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד

 • הכנסת ה-22 מ-30/12/2019 עד 16/03/2020

  רע"מ - רשימת האיחוד הערבי

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 30/12/2019

  הרשימה המשותפת חד"ש, רע"ם, תע"ל, בל"ד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-16/01/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק בנושא לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-02/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/07/2021 עד 02/09/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/07/2021 עד 30/08/2021

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/06/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לרפורמות ועתיד מערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלויות במערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לחינוך בגיל הרך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה להשכלה הגבוהה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-08/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-08/06/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  רע"ם

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הרשימה הערבית המאוחדת

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-12/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

קוד המקור של הנתונים