משה אבוטבול

משה אבוטבול

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  ש"ס

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  ש"ס

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ש"ס

ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-28/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעידוד תעסוקה והכשרות מקצועיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-28/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניין תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-05/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניין תאונות עבודה בענף הבניין

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-03/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניין הטיפול והסיוע לנפגעי הלם קרב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/07/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-25/05/2020 עד 01/07/2020

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המיוחדת בעניין ההתמודדות עם נגיף הקורונה - זמנית

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-03/01/2023

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים