עמית הלוי

עמית הלוי

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  הליכוד

 • הכנסת ה-23 מ-30/07/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-25/07/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-19/06/2023 עד 25/07/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/06/2023 עד 31/03/2024

  ועדת המשנה לספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/06/2023 עד 31/03/2024

  ועדת המשנה לתוכניות הלימודים במזרח ירושלים והפיקוח עליהן

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיתוח סחר בינלאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-02/04/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון - הגדרת איום), התשפ"ג-2023 (פ/2156/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים),

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-27/02/2023

  הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בכלי נשק הבלתי חוקיים (תיקוני חקיקה) (פ/2392/25 ו-פ/2394/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/02/2023

  ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/02/2023

  הוועדה לביטחון לאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-23/01/2023 עד 19/06/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023 עד 19/06/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023 עד 03/05/2023

  הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023 עד 23/01/2023

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/01/2021 עד 06/04/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/11/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לרפורמות ועתיד מערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לעניינים אזרחיים וביטחוניים ביו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-14/10/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-07/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לענייני הנגב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-17/08/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-13/08/2020 עד 11/01/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-10/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-10/08/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-10/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-10/08/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-05/06/2023 עד 31/03/2024

  ועדת המשנה לתוכניות הלימודים במזרח ירושלים והפיקוח עליהן

קוד המקור של הנתונים