מתן כהנא

מתן כהנא

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  המחנה הממלכתי

 • הכנסת ה-24 מ-15/08/2022 עד 15/11/2022

  המחנה הממלכתי

 • הכנסת ה-24 מ-15/05/2022 עד 15/08/2022

  ימינה בראשות נפתלי בנט

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/06/2021

  ימינה בראשות נפתלי בנט

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  ימינה

 • הכנסת ה-22 מ-10/10/2019 עד 16/03/2020

  הימין החדש

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 10/10/2019

  ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי – האיחוד הלאומי – הימין החדש

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-25/07/2023

  ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה חוק ומשפט לפי סימן ג'1 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (מעצר בפיקוח אלקטרוני)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-02/04/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון - הגדרת איום), התשפ"ג-2023 (פ/2156/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לביטחון לאומי לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים),

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של וועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון, לפי חוק האזנות סתר, התשל"ט-1979

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-11/05/2021 עד 14/06/2021

  ועדת המשנה לכח אדם ונכי צה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 14/06/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 13/06/2021

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-16/09/2020 עד 06/04/2021

  ועדת משנה לבחינת השלכות ההגירה הבלתי חוקית על כלכלת ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-12/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/04/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית - זמנית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/03/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-28/01/2020 עד 16/03/2020

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-24 מ-16/05/2022 עד 15/08/2022

  סגן שר

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021 עד 15/05/2022

  שר

קוד המקור של הנתונים