אבי גבאי

אבי גבאי

סיעות

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  סיעת העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בטיוטת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות), התשע"ט-2019

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-13/08/2019 עד 03/10/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-10/07/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן), התשע"ט-2019

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 31/05/2016

  שר

קוד המקור של הנתונים