שלמה ישראל בן-מאיר (רוזנברג)

שלמה ישראל בן-מאיר (רוזנברג)

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 04/04/1971

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-2 מ-14/08/1952 עד 15/08/1955

  מזרחי

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/01/1966 עד 17/03/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 12/01/1966

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 12/01/1966

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-24/03/1965 עד 22/11/1965

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-23/12/1964 עד 22/11/1965

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-01/07/1963 עד 22/12/1964

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-18/02/1963 עד 26/06/1963

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 02/11/1961

  סגן שר

 • הכנסת ה-4 מ-28/12/1959 עד 04/09/1961

  סגן שר

 • הכנסת ה-3 מ-13/01/1958 עד 01/07/1958

  סגן שר

 • הכנסת ה-3 מ-20/12/1955 עד 07/01/1958

  סגן שר

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 03/11/1955

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-30/06/1955 עד 15/08/1955

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-27/01/1954 עד 29/06/1955

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-05/01/1953 עד 26/01/1954

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים