אהוד אולמרט

אהוד אולמרט

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 17/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/11/1998

  ליכוד - גשר - צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-18/01/2008 עד 18/04/2008

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2007 עד 04/07/2007

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-22/04/2007 עד 04/07/2007

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-23/11/2006 עד 29/11/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-01/11/2006 עד 05/11/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-22/08/2006 עד 23/08/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 21/03/2007

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/05/2006

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-14/04/2006 עד 17/04/2006

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-15/01/2006 עד 18/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-15/01/2006 עד 18/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-15/01/2006 עד 18/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-15/01/2006 עד 18/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 17/04/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 17/04/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 18/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 18/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 18/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 18/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 18/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-07/11/2005 עד 17/04/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-09/08/2005 עד 07/11/2005

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-29/09/2003 עד 10/01/2005

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-23/03/2003 עד 17/04/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 14/04/2006

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 23/03/2003

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 11/06/1990

  שר

קוד המקור של הנתונים