אהוד אולמרט

אהוד אולמרט

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/11/1998

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-02/11/1976 עד 13/06/1977

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-24/02/1974 עד 12/01/1975

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 21/03/2007

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-15/01/2006 עד 18/01/2006

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-15/01/2006 עד 18/01/2006

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 18/01/2006

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 18/01/2006

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2006 עד 18/01/2006

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-07/11/2005 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-09/08/2005 עד 07/11/2005

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-15/01/2005 עד 18/01/2006

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/09/2003 עד 10/01/2005

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-23/03/2003 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 04/05/2006

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 23/03/2003

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-15/01/2003 עד 18/01/2006

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 10/06/1990

  שר

קוד המקור של הנתונים