גדעון בן-ישראל (פריזר)

גדעון בן-ישראל (פריזר)

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-28/08/1962 עד 22/11/1965

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1951 עד 04/09/1961

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים