צ`רלי-שלום ביטון

צ`רלי-שלום ביטון

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-25/12/1990 עד 13/07/1992

  הפנתרים השחורים

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 24/12/1990

  חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-29/10/1990 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-06/03/1990 עד 13/07/1992

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 06/03/1990

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-27/12/1987 עד 19/11/1988

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים