עזמי בשארה

עזמי בשארה

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/04/2007

  אלתג'מוע אלווטני אל דימוקרטי-בל"ד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  בל"ד (ברית לאומית דמוקרטית)

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  בל"ד

 • הכנסת ה-14 מ-08/03/1999 עד 07/06/1999

  ברית לאומית דמוקרטית

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 08/03/1999

  חד"ש - בל"ד

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/04/2007

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/04/2007

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא זכויות נפגעי עבירה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה למעקב אחר יישום חוק שירות המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 03/07/2002

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 16/10/2002

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  בל"ד (ברית לאומית דמוקרטית)

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 21/12/1999

  בל"ד

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה למעקב אחר יישום חוק שירות המדינה

קוד המקור של הנתונים