אהוד ברק

אהוד ברק

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-17/01/2011 עד 05/02/2013

  העצמאות

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 17/01/2011

  העבודה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 09/03/2001

  ישראל אחת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  הביטחון

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  הביטחון

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  ראש הממשלה

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  ראש הממשלה

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  הביטחון

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-18/06/2007 עד 24/02/2009

  ראש הממשלה

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-18/06/2007 עד 24/02/2009

  הביטחון

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-12/12/2000 עד 07/03/2001

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 07/03/2001

  הביטחון

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-24/06/2000 עד 07/03/2001

  החקלאות ופיתוח הכפר

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-24/06/2000 עד 07/03/2001

  התעשיה, המסחר והתעסוקה

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-24/06/2000 עד 07/03/2001

  החינוך

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-16/01/2001 עד 07/03/2001

  הבריאות

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 12/12/2000

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2000 עד 15/08/2000

  התשתיות הלאומיות

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-04/08/2000 עד 15/08/2000

  החוץ

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-12/07/2000 עד 15/08/2000

  הבינוי והשיכון

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2000 עד 15/08/2000

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2000 עד 15/08/2000

  הבריאות

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2000 עד 15/08/2000

  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-11/07/2000 עד 15/08/2000

  לענייני דתות

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-30/05/2000 עד 25/06/2000

  התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  החוץ

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-18/07/1995 עד 22/11/1995

  הפנים

  שר

קוד המקור של הנתונים