משה ארנס

משה ארנס

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 19/01/1982

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-09/05/2001 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 19/01/1982

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 19/01/1982

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 12/06/1977

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-27/01/1999 עד 06/07/1999

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-18/04/1988 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 04/09/1987

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-23/02/1983 עד 13/09/1984

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 23/02/1983

  החוץ והבטחון

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוץ והבטחון

קוד המקור של הנתונים