משה ארם (קזנובסקי)

משה ארם (קזנובסקי)

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת העבודה

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  הכנסת

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-5 מ-04/05/1965 עד 22/11/1965

  אחדות העבודה - פועלי ציון

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  אחדות העבודה - פועלי ציון

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגת הפועלים המאוחדת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת הפועלים המאוחדת

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים