שמחה ארליך

שמחה ארליך

סיעות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 19/06/1983

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

ועדות

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הפנים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 10/10/1983

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 10/10/1983

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-9 מ-07/11/1979 עד 05/08/1981

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 05/08/1981

  שר

קוד המקור של הנתונים