יורם ארידור (ליברמן)

יורם ארידור (ליברמן)

סיעות

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  פירושים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 05/01/1981

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 09/10/1983

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-21/01/1981 עד 05/08/1981

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-05/01/1981 עד 05/08/1981

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-04/07/1977 עד 04/01/1981

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-8 מ-23/12/1975 עד 13/06/1977

  הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים