מאיר ארגוב

מאיר ארגוב

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 24/11/1963

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-0 מ-14/05/1948 עד 14/02/1949

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

קוד המקור של הנתונים