מאיר ארגוב (גרבובסקי)

מאיר ארגוב (גרבובסקי)

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 24/11/1965

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-0 מ-14/05/1948 עד 14/02/1949

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 24/11/1963

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 24/11/1963

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 24/11/1963

  החוץ והבטחון

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוץ והבטחון

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 30/11/1959

  החוץ והבטחון

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  החוץ והבטחון

קוד המקור של הנתונים