עוזי ברעם

עוזי ברעם

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/02/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-11/12/2000 עד 15/02/2001

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 15/02/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 04/07/2000

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-21/07/1998 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 15/07/1998

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-29/10/1990 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-02/08/1990 עד 13/07/1992

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 07/10/1991

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-20/07/1977 עד 07/03/1979

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-27/02/1995 עד 19/06/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 22/11/1995

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  העליה והקליטה

קוד המקור של הנתונים