שושנה ארבלי-אלמוזלינו

שושנה ארבלי-אלמוזלינו

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-17/01/1966 עד 17/11/1969

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-03/04/1989 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 03/04/1989

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-02/12/1985 עד 19/11/1988

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 02/12/1985

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  ועדת העבודה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת העבודה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 22/12/1988

  שרה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 20/10/1986

  סגנית שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-04/04/1989 עד 13/07/1992

  הכלכלה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הפנים ואיכות הסביבה

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  ועדת העבודה

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת העבודה

קוד המקור של הנתונים