יוסף אפרתי (גריבר)

יוסף אפרתי (גריבר)

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 03/11/1955

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-30/06/1955 עד 15/08/1955

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-27/01/1954 עד 29/06/1955

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-05/01/1953 עד 26/01/1954

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-09/07/1952 עד 24/12/1952

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-04/11/1951 עד 25/06/1952

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 08/10/1951

  סגן שר

 • הכנסת ה-1 מ-26/02/1951 עד 20/08/1951

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים