אהרון אפרת (פיקס)

אהרון אפרת (פיקס)

סיעות

  • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

    המערך

ועדות

  • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

    הכספים

    חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים