עמי אסף

עמי אסף

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 17/05/1963

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-5 מ-06/11/1961 עד 17/05/1963

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 02/11/1961

  סגן שר

 • הכנסת ה-4 מ-03/08/1960 עד 04/09/1961

  סגן שר

 • הכנסת ה-4 מ-10/05/1960 עד 03/08/1960

  סגן שר

 • הכנסת ה-4 מ-28/12/1959 עד 10/05/1960

  סגן שר

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 17/12/1959

  סגן שר

 • הכנסת ה-3 מ-13/01/1958 עד 30/11/1959

  סגן שר

 • הכנסת ה-3 מ-11/06/1956 עד 07/01/1958

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים