שפיק אסעד

שפיק אסעד

סיעות

  • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

    התנועה הדמוקרטית לשינוי

ועדות

  • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

    הפנים ואיכות הסביבה

    חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים