יוסף-אהרן אלמוגי (קרלנבויים)

יוסף-אהרן אלמוגי (קרלנבויים)

סיעות

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  רשימת פועלי ישראל

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הכלכלה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 15/12/1969

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-22/12/1964 עד 25/05/1965

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-22/12/1964 עד 25/05/1965

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-26/06/1963 עד 15/12/1964

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-26/06/1963 עד 15/12/1964

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  שר

קוד המקור של הנתונים