רחל צברי

רחל צברי

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-28/01/1969 עד 17/11/1969

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-23/01/1968 עד 28/01/1969

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 23/01/1968

  מערך

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-04/04/1952 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת השירותים הציבוריים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת הפנים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת השירותים הציבוריים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  ועדת השירותים הציבוריים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת השירותים הציבוריים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  ועדת החינוך והתרבות

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים