אריה לובה אליאב (ליפשיץ)

אריה לובה אליאב (ליפשיץ)

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 31/01/1979

  מחנה שלי

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-07/10/1991 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 08/06/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 16/10/1990

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 31/01/1979

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1967

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1967

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-6 מ-12/08/1968 עד 15/12/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-28/11/1966 עד 26/06/1967

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/10/1966 עד 22/11/1966

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים