ברוך עוזיאל

ברוך עוזיאל

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  גוש חרות ליברלים

 • הכנסת ה-5 מ-25/05/1965 עד 22/11/1965

  גוש חרות ליברלים

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 25/05/1965

  מפלגה ליברלית ישראלית

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים