דיאב עוביד

דיאב עוביד

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  שיתוף ואחווה

 • הכנסת ה-6 מ-01/01/1967 עד 17/11/1969

  שיתוף ואחווה

 • הכנסת ה-6 מ-05/07/1966 עד 01/01/1967

  שיתוף ופיתוח

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 05/07/1966

  שיתוף ואחווה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  שיתוף ואחווה

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים