סיף א-דין א-זועבי

סיף א-דין א-זועבי

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 03/04/1979

  הרשימה הערבית המאוחדת

 • הכנסת ה-8 מ-08/06/1976 עד 13/06/1977

  הרשימה הערבית המאוחדת

 • הכנסת ה-8 מ-26/02/1974 עד 08/06/1976

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 26/02/1974

  הקידמה והפיתוח

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  הקידמה והפיתוח

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  הקידמה והפיתוח

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 13/02/1956

  הרשימה הדמוקרטית לערביי ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  הרשימה הדמוקרטית לערביי ישראל

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  דמוקרטית נצרת

ועדות

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 13/02/1956

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים