משה סנה

משה סנה

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 01/03/1972

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-16/12/1959 עד 04/09/1961

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

 • הכנסת ה-2 מ-01/11/1954 עד 15/08/1955

  מפלגה קומוניסטית ישראלית

 • הכנסת ה-2 מ-20/02/1952 עד 01/11/1954

  סיעת השמאל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 20/02/1952

  מפלגת פועלים מאוחדת

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת פועלים מאוחדת

קוד המקור של הנתונים